Education fair at Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sri Mutiara

Time: 8: 00 AM
Avenue: Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sri Mutiara
Participant: Students
Wholeheartedly We C.A.R.E. & Love ❤️

#PhoenixAsiaAcademyOfTechnology
-🌱 Rebirth Education of Tomorrow